سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

لایک ایرانی باکیفیت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1704
لایک ایرانی باکیفیت استارت سریع
15000
100 / 2000

فالوور ایرانی باکیفیت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1693
فالوور ایرانی کم ریزش
25000
500 / 4000
1667
فالوور ایرانی خفن کم ریزش ضمانت ۷ روزه
35000
500 / 5000

اینستاگرام/بازدید ویدیو/View

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1698
ویو پست اینستاگرام
950
200 / 1000000
1699
ویو پست اینستاگرام سرور ۲
1200
500 / 1000000
1670
بازدید ویدیو ایرانی واقعی
1900
500 / 100000
1671
بازدید ویدیو واقعی مناسب اکسپلورر
8500
500 / 1000000

بازدید اینستاگرام(ویو+ ایمپرشن)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1703
 ایمپرشن پست اینستاگرام
1250
100 / 1000000
1700
بازدید IGTV + ایمپرشن 
1250
100 / 10000000
1672
😍ویو اینستاگرام+ایمپرشن🔵سرویس ایرانی
3000
100 / 5000000

اینستاگرام/IGTV

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1673
بازدید ویدیو IGTV ارزان
1000
500 / 1000000
1694
بازدید ویدیو سرور واقعی
3000
1500 / 100000

خدمات کانال و گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1676
بازدید تک پست کانال تلگرام
1000
2000 / 350000
1678
بازدید 5 پست کانال تلگرام
3500
1000 / 25000
1682
بازدید 10 پست کانال تلگرام
5500
1000 / 25000
1684
ممبر واقعی گروه خصوصی تلگرام
8000
1000 / 35000
1687
ممبر فیک گروه عمومی وخصوصی تلگرام
12000
1000 / 3000
1690
ممبرادد اجباری کانال عمومی تلگرام
12000
1000 / 50000
1689
ممبرفیک کانال عمومی تلگرام
12000
1000 / 2000
1692
ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام
14000
1000 / 20000