سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4422
لایک ایرانی اینستاگرام 
15000
100 / 5000

♛ Instagram Views

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4420
سرویس ریلز اینستاگرام Reel
900
200 / 5000000

♛ IGTV

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2148
بازدید IGTV  
1200
500 / 100000

♛ Instagram Story / Impressions / Saves / Reach / Shares

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2283
سیو پست اینستاگرام 
2700
100 / 15000
2284
ایمپرشن و ریچ پست اینستاگرام 
3240
25 / 500000
2285
Instagram Impressions [Max: 500K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 500K/Day] 💧
4050
25 / 500000
2289
Instagram Impressions [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: INSTANT] 💧
4320
100 / 5000000
2288
Instagram Impressions + Reach [Max: 250K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: INSTANT] 💧
4860
25 / 500000
2314
Instagram Profile Visits [Max: 5M] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 1M/Day]
8640
100 / 5000000

فالوور ایرانی باکیفیت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1693
فالوور ایرانی کم ریزش
25000
500 / 4000
1667
فالوور ایرانی خفن کم ریزش ضمانت ۷ روزه
35000
500 / 5000

اینستاگرام/بازدید ویدیو/View

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1671
بازدید ویدیو واقعی مناسب اکسپلورر
8500
500 / 1000000

بازدید اینستاگرام(ویو+ ایمپرشن)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1703
 ایمپرشن پست اینستاگرام
1250
100 / 1000000

خدمات کانال و گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1676
بازدید تک پست کانال تلگرام
1000
2000 / 350000
1678
بازدید 5 پست کانال تلگرام
3500
1000 / 25000
1682
بازدید 10 پست کانال تلگرام
5500
1000 / 25000
1684
ممبر واقعی گروه خصوصی تلگرام
8000
1000 / 35000
1687
ممبر فیک گروه عمومی وخصوصی تلگرام
12000
1000 / 3000
1690
ممبرادد اجباری کانال عمومی تلگرام
12000
1000 / 50000
1689
ممبرفیک کانال عمومی تلگرام
12000
1000 / 2000
1692
ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام
14000
1000 / 20000